گچ برگ به صفحات روکشدار گچی گفته میشود که برای ایجاد سقف کاذب ، دیوار کاذب و ... مورد استفاده قرار می گیرد.نصب گچ برگ بسیار سخت و حساس است و اگر نصب آن به درستی انجام نشود دیگر ظاهر مناسبی نخواهد داشت و همچنین و کاربرد مورد نظر را نخواهد داشت.

روش اجرا و نصب سقف کاذب گچ برگ کناف
در این مطلب میخواهیم شما را بار روش نصب گچ برگ را آشنا کنیم تا افرادی که هیچ شناختی نسبت به نصب گچ برگ یا نصب کناف ندارند با آن آشنا شوند.
بهترین نوع گچ برگ:
گچ برگ باتیس
قیمت گچ برگ باتیس
کاربرد ها پانل گچی
مصارف دکوراسیون و روکش کردن نهایی دیوار های داخلی، ایجاد سقف کاذب گچی و بهره گیری از خواص ضد آتش و عایق از جمله مصارف پانل گچی در ساختمان هستند.

محدودیت استفاده در پانل گچی
برای نصب پانل های گچی دمای محیط نباید کمتر از ۴ درجه سلسیوس (سانتیگراد) باشد و اگر برای نصب آن از چسب استفاده شود، دما نباید کمتر از ۱۰ درجه باشد. مگر اینکه تولید کننده ی دیوار گچی پیشنهاد دیگری داشته باشد.
در صورت گرم کردن فضای نصب، باید به تهویه هوا و ممنوعیت بالا رفتن دما به بیش از ۳۵ درجه توجه شود و در زمان نصب پانل های گچی نباید در معرض رطوبت بسیار بالا قرار بگیرند. هنگام نصب در محیط کار گرم بهتر جریان هوایی محیط اطراف پانل را تا دمای مطلوب خنک کند.