نکاتی در مورد تایلند
در تور تايلند ب نکات زیر توجه کنید
در تایلند سگ های ولگرد زیادی وجود دارد
حدود ۳۰۰ هزار سگ ولگرد در خیابانهای پایتخت تایلند سرگردان هستند. مراقبان سگ ها در گوشه و کنار تایلند...