اگر می خواهید یک وب سایت خوب، وبسایت دوستانه و کاربردی را سریع بسازید، باید یک پلت فرم را انتخاب کنید (همچنین به عنوان سیستم مدیریت محتوا شناخته می شود).


منظور من “سیستم مدیریت محتوا” چیست؟
...